ROI v marketingu - Kaj pomeni izraz?


To je dejansko "return on investment" iz česar izhaja tudi kratica izraza.
V slovenskem jeziku ga bi lahko imenovali da je to dobiček na investicijo.

Samo okrajšava se v našem jeziku ne uporablja "poslovenjena", da bi bilo prevedeno kakor v angleškem jeziku dobesedno ko ROI - so kratice imena kar okrajšava dejansko pomeni.
V slovenščini bi potem takem moralo biti DNI, pa seveda ni zato se nekatere okrajšave ne prevajajo ampak so v angleškem jeziku okrajšave kakor je ta, samo razlaga pa je v slovenskem jeziku.


Sedaj pa k bistvu in izračunavanju ter sami formuli ROI = return on investment.


Da se ga izračunati na več načinov.

ROI =  (DOBIČEK - STROŠKI)  /  STROŠKI

oziroma drugi način izačuna je lahko tudi

ROI =  DONOS INVESTICIJE / STROŠKI
To pomeni doprinos investicije je razmerje med dobičkom in vloženimi sredstvi v oglaševanje ali oglasno kampanjo.

V digitalnem marketingu, če so kampanje pravilno optimizirane, se dobi več povpraševanj za manj denarja. In zato je ROI (dobiček na investicijo) pri digitalnem oglaševanju in zakupu prostorov še kako pomemben.

S pravilnim oglaševanjem in nastavljanjem kampanj se da na spletnem oglaševanju postoriti marsikaj, zato je toliko bolj pomembno, da se v to spoznate, ko zakupujete oglase ali pa da preberete kakšen tak blog, ki vam bo veliko pomagal v kolikor oglase zakupujete kar sami brez agencij.

Preprosto razlaga je to koliko dobička se ustvari z oglaševanjem v primerjavi s tistim koliko ste porabili zanje.


Če je izdelek ki stane 1000 eur in ga prodate po 2000 eur in zaradi spletnega oglaševanja, v katerega ste šli prodate preko oglasa ali bannerja 5 izdelkov.
Potem bo vas skupni prihodek od prodanih izdelkov znašal 10.000 eur. Stroški oglaševanja pa recimo so bili 500 eur.

Tako bo vasa donostnot naložbe sledeča:

(10.000 - (5.000 + 500 ) / (5.000 + 500)) oziroma

ROI je v takem primeru na zgornjem izračunu 0,81. To če pomnožimo še s 100 pa dobimo odstotek in sicer za izračun ROI na primeru.

Kar pomeni preprosto da je donosnost naložbe 81%


Pri ROI je potrebno vedeti to, da večja kot je vrednost ROI  v plus bolj dobičkonosna je naša investicija. To je po kmečki pameti sledeče, če imamo manj stroškov in smo več prodali bo tudi ROI večji, tako da več je več.


Kako pa ta ROI izboljšati v praksi.

1. Eno za izboljšavo ROI-ja je sigurno da je v štartu narejena na strani odlična uporabniška izkušnja. Če vemo kako se uporanik na spletni strani vede, potem tudi vemo kako bo reagiral in zato je dobro načrtovanje strani pred prenovo še kako potrebno. Tako, da ko spletna stran enkrat stoji ima tudi vse zakonitosti, ki jih dobra spletna stran mora imeti in odlično uporabniško izkušnjo.
Uporabnik se mora znajti na strani in design strani mora biti lep ter uporabniku prijazen.

2. Informacije morajo biti relevantne. Se paravi uporabnik mora dobiti informacije, da bo naredil nakup in dejansko to povečuje potem posledično tudi ROI. Če imamo informacijo po katero je kupec prišel, pa je to lahko produkt v spletni trgovini ali na predstavitveni strani, to tudi nek del ki vpliva na to. Skrbnik produkta je dejansko tisti, ki najbolj zagotovi relevantne infromacije, saj v praksah le ta pozna produkt. Marketing ljudje pa lahko edino še olepšajo v kolikor je to potrebno.

3. Obiskovalec mora biti poznan, ali nagovarjamo maljše ali starejše. Oziroma bolje rečeno kakšna je publika na kampanjo ali akcijo. Temu se lahko tudi prilagodi določen tekst in besedila.


Dober video kot uvod v to pa bi bil tudi ta, ki je bolj splošen video o ROI:https://www.youtube.com/watch?v=8QFflSc8L4c&feature=emb_title
Novejši Starejši