Upravljanje Instagrama in kaj spremljati

Katere so tiste metrike, ki jih je dobro spremljati na Instagramu? 

Merjenje in spremljanje metrik na Instagramu je ključno za učinkovito upravljanje vašega profila in razumevanje, kako dosegate svojo ciljno občinstvo ter kako lahko izboljšate svojo prisotnost na tej platformi. Tukaj je nekaj ključnih metrik, ki jih lahko spremljate, in kako pogosto jih meriti:


A) Število sledilcev: 

Preverjajte, kako se vaše število sledilcev spreminja sčasoma. Ta metrika vam bo dala vpogled v rast vašega občinstva. Merite jo lahko vsak teden ali mesec. Zanimivo je videti ali število sledilcev na Instagramu se povečuje in za kakšen procent ali pa pada. Vedno je dobro da se poleg samega števila navede pri KPI-jih še odstotke, kakšni so te v katerem mesecu.


B) Engagement oz. če bo to napisali po slovensko bi lahko rekli "angažiranost": 

Spremljajte število všečkov, komentarjev in delitev na svojih objavah. Angažiranost vam pove, kako dobro so vaši sledilci vključeni v vašo vsebino. Merite jo na vsaki objavi in povzemite rezultate za določeno obdobje. Tudi tu je dobro vsak mesec pogledati za kakšen procent je angažiranost zrasla oziroma padla. Če nenehno angažiranost pada zna biti nekaj tudi hudo narobe. Se pravi mogoče tudi se ne potrebuje toliko objav... če je angažiranost vedno slabša. Ali pa se iz tega profila raje bolj usmeri vsa moč v kakšen drug profil, če se to venomer dogaja.


C) (Profile Visit Rate) Procent obiska profila : 

To je odličen pokazatelj, koliko ljudi dejansko obišče vaš profil po ogledu vaše objave. Merite ga lahko vsak mesec. Izražajte ga v odstotkih, ki si jih redno zabeležite. 

Če želite izboljšati to metriko, lahko eksperimentirate z vsebino, naslovi in uporabo ključnih besed, da pritegnete več pozornosti k vašemu profilu na Instagramu.

Ta metrika vam omogoča, da ugotovite, kako privlačna je vaša vsebina za vaše sledilce in kako učinkovito priteguje nove obiskovalce na vaš profil.


Kako pa se meri Procent obiska profila:

1. Število obiskov profila (Profile Visits): To je število vseh obiskov vašega profila v določenem časovnem obdobju. Instagram to število samodejno beleži in prikazuje.

2. Število sledilcev (Followers): To je skupno število vaših sledilcev v istem časovnem obdobju.

3. Izračun Procenta obiska profila: Procent obiska profila izračunate tako, da delite število obiskov profila s številom sledilcev in nato pomnožite s 100, da dobite odstotek.

Formula po kateri se izračuna ta metrika Instagram PROFILE VISIT RATE: (Število obiskov profila / Število sledilcev) x 100


Primer na izračunu:

Če imate 1000 sledilcev in je vaš profil obiskalo 200 ljudi v določenem obdobju, bi izračunali Procent obiska profila tako:

(200 / 1000) x 100 = 20%


Torej, vaš Procent obiska profila bi bil 20%.


D) Število ogledov zgodbe (Story Views): Če uporabljate Instagram zgodbe, spremljajte število ogledov. To je dober pokazatelj, kako dobro se vaša zgodba sprejema. Merite ga lahko vsak dan ali tedno, odvisno od pogostosti objavljanja zgodb.


E) Stopnja rasti sledilcev (Follower Growth Rate): Merite, kako se število sledilcev spreminja sčasoma, in izračunajte stopnjo rasti. To vam bo pomagalo razumeti, kateri dejavniki vplivajo na rast sledilcev. Merite ga lahko vsak mesec.

F) Procent interakcije (Engagement Rate): Izračunajte procent interakcije tako, da seštejete všečke in komentarje na objavi ter delitev, in to delite s skupnim številom sledilcev. To vam bo pomagalo primerjati uspešnost različnih objav. Merite ga lahko na vsaki objavi.

Engagement Rate (Stopnja angažiranosti) na Instagramu meri, kako dobro se vaša vsebina vključuje z vašim občinstvom oz. kot že omenjeno interakcijo. Ta metrika zajema všečke, komentarje, delitve in druge interakcije z vašimi objavami glede na število sledilcev. Izračunate ga lahko s pomočjo naslednje formule:

EngagementRate= ( ( Število všečkov + Število komentarjev + Število delitev ) / (Število sledilcev) ) x 100

Se pravi seštejemo število všečkov, število komentarjev in število delitev , to vse delimo s število sledilcev in na koncu to številko ki jo dobimo pomnožimo še s 100. Tako prejmemo ta odstotek.


    Število všečkov (Likes) je število vseh všečkov na vaši objavi.

    Število komentarjev (Comments) je število vseh komentarjev na vaši objavi.

    Število delitev (Shares) je število vseh delitev (npr. v zgodbe) vaše objave.

    Število sledilcev (Followers) je število vaših sledilcev.


Tipični primer izračuna:

Če imate 10.000 sledilcev in na vaši objavi prejmete 500 všečkov, 50 komentarjev in 30 delitev, bi izračunali Engagement Rate tako:

EngagementRate= (500 + 50 + 30 ) delimo s 10.000 in na koncu pomnožimo s 100  = 5,8% 

Torej se vidi nazorno iz izračuna v takem primeru bi bil vaš Engagement Rate 5,8%.


G) Število klikov na povezave (Click-Through Rate, CTR): Če imate povezave v svojih objavah ali zgodbah, spremljajte, koliko ljudi dejansko klikne nanje. To je pomembno za spremljanje promocijskih dejavnosti. Merite ga lahko vsak mesec.


H) Demografski podatki: Dobro je spremljati tudi demografske podatke o svojem občinstvu, kot so starost, spol, lokacija. To vam bo pomagalo bolje razumeti svoje sledilce in prilagoditi svojo vsebino. Če je specifična publika sledilcev na Instagramu, potem bo temu pomembno tudi, da se bo zadeve prilagodilo. Preglejte te podatke redno, na primer vsak mesec.


Kaj pa je najbolj pomembno pri upravljanju profila.

Pomembno je, da ne spremljate samo metrik, temveč tudi razumete, kaj vpliva na njihovo spremembo. Na podlagi rezultatov lahko prilagajate svojo strategijo na Instagramu in nenehno izboljšujete svojo prisotnost na tej platformi.Novejši Starejši