Average order value - Digitalni izrazi slovarček

Average Order Value (AOV)

 je povprečna vrednost naročila, ki ga kupec odda na spletnem mestu. To se izračuna tako, da se skupna vrednost vseh naročil deli s številom oddanih naročil. AOV je pomemben kazalnik za digitalne trgovce, saj omogoča, da ugotovijo, koliko povprečno zaslužijo na vsakem naročilu.

AOV se uporablja za spremljanje trendov v vrednosti naročil, kot tudi za oceno učinkovitosti marketinga in izboljšav prodajnega procesa. 

To se uporablja v spletnih trgovinah. In sodi med pomembnejše kazalnike, ki jih je dobro spremljati.

Če želijo trgovci povečati AOV, lahko izvajajo različne strategije, kot so ponujanje dodatnih izdelkov ali storitev ob nakupu, povečevanje cen izdelkov, izboljševanje spletnega mesta in izkušnje kupca, itd.

AOV je ključen kazalnik za oceno uspešnosti spletne trgovine in se uporablja tudi za primerjavo z drugimi spletnimi trgovinami in za določanje potenciala za dodatne prihodke.

Novejši Starejši