Mala šola HTML-ja : p kot - paragraph v HTML-ju

<p>  P kot - paragraph v HTML-ju </p>


Paragraph, k se označi z <p> in na koncu zaključi z </p> je odstavek in se vedno začne v novi vrstici in je ponavadi blok besedila.


Uporablja se ga klasično za dele, ko želimo del kode prestaviti v novo vrstico, ali pa če želimo premakniti in narediti presledke med pisanjem besedila na spletni strani.

Razlaga bi bila slednja za oznako paragraph:

<p> je začetni tag oziroma oznaka v html-ju za odstavek oziroma paragraph.
</p> je zaključni tag oziroma oznaka v html kodi za konec odstavka oziroma paragrapha.<p> Testni vpis odstavka </p>  to pa lahko imenjujemo paragraph ali sintaksa odstavka v htmlju, ker je začetna in zaključena enota s prvim in zadnjim tagom, ter besedilom vmes.

Določeni brskalniki, predvsem starejši brskalniki, če ne boste navedli končnega zaključka paragrapha ne bodo pokazali pravilno.


mala sola html ja in ukazov


Novejši Starejši