Mala šola HTML-ja : p kot - paragraph v HTML-ju

<p>  P kot - paragraph v HTML-ju </p>


Paragraph, k se označi z <p> in na koncu zaključi z </p> je odstavek in se vedno začne v novi vrstici in je ponavadi blok besedila.


Uporablja se ga klasično za dele, ko želimo del kode prestaviti v novo vrstico, ali pa če želimo premakniti in narediti presledke med pisanjem besedila na spletni strani.

Razlaga bi bila slednja za oznako paragraph:

<p> je začetni tag oziroma oznaka v html-ju za odstavek oziroma paragraph.
</p> je zaključni tag oziroma oznaka v html kodi za konec odstavka oziroma paragrapha.<p> Testni vpis odstavka </p>  to pa lahko imenjujemo paragraph ali sintaksa odstavka v htmlju, ker je začetna in zaključena enota s prvim in zadnjim tagom, ter besedilom vmes.

Določeni brskalniki, predvsem starejši brskalniki, če ne boste navedli končnega zaključka paragrapha ne bodo pokazali pravilno.


mala sola html ja in ukazov