Mala šola računalništva - ali ste vedeli? Kaj je Object file.

Object file (datoteka objekta) je zvrst računalniškega datoteke, ki vsebuje zbrane rezultate prevajanja izvorne kode programskega jezika v strojni jezik. Object file se nato uporabi v procesu linkerja, ki združuje več object datotek v celotno izvedljivo datoteko.

V računalniški programerski terminologiji, object file vsebuje informacije o simbolih, kot so imena funkcij, spremenljivk in lokacije kode, ki se uporabljajo v programu. Te informacije so potrebne za prepoznavanje in povezovanje medsebojno povezanih elementov v programu.

V splošnem so object datoteke koristne pri kompilaciji programov, saj omogočajo hitro prevajanje izvorne kode in olajšajo nadgradnjo ali popravke programa, saj se spremeni le ustrezna object datoteka, ne pa celotnega programa.

Novejši Starejši