Kaj pomeni izraz v marketingu : CAC

Izraz v marketingu CAC


CAC (Customer Acquisition Cost) pomeni strošek pridobivanja novega stranke. To je ključni kazalnik za podjetja, saj meri, koliko denarja podjetje porabi, da pridobi novega kupca.

CAC se izračuna kot vsota vseh stroškov, povezanih z marketingom in prodajo, razdeljena s številom novih kupcev, ki so jih podjetje pridobilo v določenem obdobju. To lahko vključuje stroške oglaševanja, prodaje, plač zaposlenih v marketingu in prodaji, itd.

CAC je koristen kazalnik za podjetja, ker jim omogoča, da ugotovijo, koliko denarja porabijo za pridobivanje vsakega novega kupca, kar jim omogoča izboljšanje učinkovitosti svojih marketinških kampanj in ocenjevanje konkurenčne prednosti.

Če je CAC previsok, to pomeni, da podjetje porabi preveč denarja za pridobivanje novih strank in je morda potrebno pregledati in prilagoditi strategije marketinga in prodaje, da se zmanjša strošek in izboljša donosnost.Strošek pridobivanja stranke (CAC) se lahko izračuna z naslednjo formulo:


CAC = Skupni stroški marketinga in prodaje / Število novih strank


Skupni stroški marketinga in prodaje so vsi stroški, povezani z marketingom in prodajo, ki so bili porabljeni v določenem obdobju (na primer mesečno ali četrtletno). To lahko vključuje stroške oglaševanja, plače zaposlenih v marketingu in prodaji, stroške prodajnih taktik, itd.

Število novih strank je število novih kupcev, ki so bili pridobljeni v enakem obdobju.

CAC nam pomaga izračunati, koliko smo porabili za pridobivanje vsakega novega kupca in omogoča primerjavo s prihodki od tega kupca, da ugotovimo, ali je naša strategija pridobivanja strank donosna.

Na primer, če podjetje v enem mesecu porabi 2.000 eurov za marketing in prodajo in pridobi 500 novih kupcev, njihov CAC znaša:

CAC = 2.000 / 500 = 4 eurov


To pomeni, da podjetje porabi povprečno 4 evre za pridobivanje vsakega novega kupca. Če bi morali biti prihodki od tega kupca večji od 4 evrov, da bi bila strategija pridobivanja strank donosna, potem bi lahko sklepali, da je potrebno izboljšati učinkovitost marketinških kampanj.


Je pa še nekaj kar pomembnih izrazov, ki jih je dobro poznati prav tako pri spletnem oglaševanju in to so:


CPL (Cost Per Lead) - strošek za pridobivanje enega potencialnega kupca.

CPA (Cost Per Acquisition) - strošek za pridobivanje enega plačanega kupca.

CPC (Cost Per Click) - strošek za vsak klik na oglas na spletu.

CPM (Cost Per Thousand Impressions) - strošek za vsakih 1.000 prikazov oglasa.

CPV (Cost Per View) - strošek za vsak pogled na video oglas.

Novejši Starejši