Hipoteza pri CRO - Conversion Rate Optimization

Hipoteza na spletni strani in pri testiranju, kaj je sploh to?


Hipoteza v CRO (Conversion Rate Optimization) pomeni domnevo o vzrokih, zakaj uporabniki ne konvertirajo na spletni strani tako, kot bi želeli.  

 

CRO je proces spreminjanja elementov spletne strani z namenom izboljšanja stopnje konverzije, pri čemer se uporabljajo hipoteze za identificiranje potencialnih ovir za konverzijo.

Primer hipoteze lahko je: "Menim, da je oblika za spodnjo povratno informacijo nejasna, kar uporabnikom onemogoča, da jo uspešno izpolnejo. Če obliko preoblikujemo in jo poenostavimo, bi se lahko stopnja konverzije povečala."

S pomočjo hipotez in analize podatkov lahko izvedemo A/B teste, pri katerih se različne variante spletne strani testirajo na majhnem vzorcu obiskovalcev, da se ugotovi, katera varianta deluje najbolje. Na ta način lahko potrdimo ali ovržemo hipoteze in s tem izboljšamo stopnjo konverzije na spletni strani.


Obstaja več različnih programov, ki omogočajo izvajanje A/B testiranja spletnih strani. Nekateri od njih so:


Google Optimize: To je brezplačen program, ki je integriran v Google Analytics in omogoča enostavno izvajanje A/B testiranj.

Optimizely: To je platforma za testiranje, ki omogoča enostavno izvajanje A/B, multivariantnih in personaliziranih testiranj.

VWO (Visual Website Optimizer): To je enostaven za uporabo program za A/B testiranje in personalizacijo spletnih strani.

Unbounce: To je platforma za hitro in enostavno izdelavo spletnih strani, ki hkrati omogoča tudi izvajanje A/B testiranj.

Hotjar: To je orodje za analitiko in testiranje, ki omogoča testiranje na osnovi uporabniškega vedenja, A/B testiranje in heatmap analizo.

Crazy Egg: To je orodje za analitiko, ki omogoča A/B testiranje, heatmap analizo in session recording.

Novejši Starejši