KPI kaj je to? Key Performance Indicator

KPI (Key Performance Indicator - ključni kazalnik učinkovitosti) je mera, ki omogoča podjetjem, da ocenijo in spremljajo svoje poslovanje in doseganje ciljev. KPI-ji so specifični kazalniki, ki se uporabljajo za merjenje uspešnosti poslovanja v različnih področjih, kot so prodaja, marketing, finance, proizvodnja itd.

Nekateri primeri KPI-jev so:

    Prodaja: rast prodaje, delež prodaje iz novih strank, obratovalni dobiček
    Marketing: stopnja konverzije, obisk spletne strani, delež klikov
    Finance: obratovalni dobiček, rast prihodkov, razmerje dolga do lastništva
    Proizvodnja: izkoristek strojev, stopnja napak, čas potreben za izdelavo izdelka

KPI-ji so ključni za spremljanje poslovanja in ocenjevanje uspešnosti poslovanja, saj omogočajo podjetjem, da ocenijo, kako dobro se jim uspeva v primerjavi z njihovimi cilji in konkurenco.


KPI izvira iz upravljanja poslovanja,

ki se osredotoča na merjenje in spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja podjetja. Koncept KPI-jev se je razvil v zgodnjih 20. stoletju, ko so se podjetja začela bolj osredotočati na merljive cilje in spremljanje njihovega doseganja.

Eden od prvih pomembnih konceptov KPI-jev sega v leto 1890, ko se je Peter Drucker, avstrijski ekonomist in management strokovnjak, lotil vprašanja, kako lahko podjetja spremljajo svojo uspešnost in kako lahko izboljšajo svoje poslovanje. 

Drucker je začel konceptualizirati kazalnike, ki bi podjetjem omogočili, da spremljajo in ocenjujejo svoje poslovanje, kar je prineslo koncept KPI-jev.

V zadnjih desetletjih se je uporaba KPI-jev razširila v različnih panogah in se uporablja za spremljanje uspešnosti poslovanja podjetij vseh velikosti in industrij. 

S pomočjo KPI-jev se podjetja lahko osredotočijo na ključne cilje in uspešno spremljajo svojo uspešnost pri doseganju teh ciljev.

Novejši Starejši