Uporabne HTML kode, ko se rabi določene znake

Oznake, ki se dodajo v htmlju in rešujejo prikaz na frontendu. Če želimo prikazati oznake kakor se jih piše, primer podpisano, nadpisano dvojko pri kubičnih metrih, potem uporabimo tovrstne oznake, ki so navedene spodaj za pravilen prikaz.PRIMER 1:
<p>kubični meter html oznaka  : m<sup>3</sup>PRIMER 2:
oznaka za ogljikov monoksid :   CO<sub>2</sub>

uporabi se lahko tako zadevo na kupik, potenco ipd... tudi ko imamo matematične enačbe ali izračune na spletni strani:


PRIMER 3:
<p><var>a<sup>2</sup></var> + <var>b<sup>2</sup></var> = <var>c<sup>2</sup></var></p>


PRIMER 4.

Kadar želimo markirati besede lahko uporabimo zelo enostavno funkcijo CSS-stila za markiranje:

<p>primer besedila : <mark>marker</mark> </p>


PRIMER 5.

Ko se uporablja na spletni strani napisano, katere so funkcije ali pa kode ter programski jeziki, ali pa navodila v določeni sintaksi. Če želimo da izgleda to že vizualno na pogled drugače potem se lahko uporabi sledeče oznake v HTML jeziku:

<p><samp>Podatek ni na voljo <br>Pritisnite funkcijsko tipko F3</samp></p>


PRIMER 6.

<p><small>Primer teksta ki se za kakšne podpisane zadeve uporablja</small></p>PRIMER 7.

Sintaksa v HTML jeziku za podčrtano zadevo

<p>pisemo tekst in potem je  <u>to je podčrtano</u>.PRIMER 8.

V html jeziku, ni potrebno s CSS stili lahko določimo tudi katero tipko se pritisne. To zgleda v HTML-ju z zapisom v kodi sledeče.

<p>Navodila pritisnite tipko <kbd>Ctrl</kbd>.PRIMER 9.

<p>znak za Registered trademark symbol PRIMER<sup>®</sup></p>
uporabni html ukazi in kode

Novejši Starejši