Zabava -šale -Lovkse

Marjan se vrne z lova in naroči sinu: "Povej mami, da sem prinesel zajca!" "Si prepričan, da je zajec? Ko si zadnjič prinesel ulov, je bil maček, pa se ti je zaradi tega smejala vsa soseščina, ko si ga potegnil iz nahrbtnika."
Novejši Starejši