Matematika

Učitelj upraša učenca: "Imaš 27 evrov, pa vprašaš mamico, če ti posodi 5 evrov. Koliko evrov imaš potem?" Učenec odgovori: "27 evrov!" Učitelj reče: "Še vedno ne znaš računati?" Učenec odgovori: "Računati znam, samo vi ne poznate moje mamice!"
Novejši Starejši