spinnen = presti

spinnen = presti

Präsens
1.P.Sg.   : spinne

Präsens
2.P.Sg.   : spinnst

Präteritum
Indikativ : spann

Präteritum
Konjuktiv : spänne, spönne

Perfekt  : h. gesponnen
Novejši Starejši