sinnen = misliti

sinnen = misliti

Präsens
1.P.Sg.   : sinne

Präsens
2.P.Sg.   : sinnst

Präteritum
Indikativ : sann

Präteritum
Konjuktiv : sänne, sönne

Perfekt  : h. gesonnen

Novejši Starejši