Hrana in besede nemščina

essen – jesti  (oblike glagola essen >> povezava)
das Essen – hrana

das Trinken – pijača
trinken – piti

Uporabne nemške besede na temo hrane so še:

das Lebensmittel (-) – živila
die Nahrung (-en) - hrana
das Nahrungsmittel - živilo
das Mittel (-) - sredstvoNovejši Starejši