hängen = viseti, obesiti

hängen = viseti, obesiti

Präsens
1.P.Sg.   : hänge

Präsens
2.P.Sg.   : hängst

Präteritum
Indikativ : hing

Präteritum
Konjuktiv : hinge

Perfekt  :  h. gehangen, h. gehängt
Novejši Starejši