gleiten = drseti

gleiten = drseti

Präsens
1.P.Sg.   : gleite

Präsens
2.P.Sg.   : gleitest

Präteritum
Indikativ : glitt

Präteritum
Konjuktiv : glitte

Perfekt  :  b. geglirten
Novejši Starejši