gleichen = enak biti

gleichen = enak biti

Präsens
1.P.Sg.   : gleiche

Präsens
2.P.Sg.   : gleichst

Präteritum
Indikativ : glich

Präteritum
Konjuktiv : gliche

Perfekt  :  h. geglichen

Novejši Starejši