Nemščina besedišče - izpolnjevanje obrazcev

ko se izpolnjuje obrazce v nemščini vam bodo prav prišle naslednje besede:

izpolniti ......... ausfüllen
ime ............... Vorname
priimek ........... Nachname
rojen ............. geborene
datum rojstva ..... das Geburtsdatum
kraj rojstva ...... der Geburtsort
narodnost ......... die Nationalität
starost ........... das Alter
poklic ............ der Beruf
spol .............. das Geschlecht

spola sta pa:
moški ............. männlich
ženski ............ weiblich
Novejši Starejši