Določni člen

Pri samostalnikih v množini stoji pred njimi člen die

Moški spol ednina:
der

Ženski spol ednina:
die

Srednji spol ednina:
das

Množina moški, ženski in srednji spol:
die
Novejši Starejši