Pouk v šoli

Učiteljica sprašuje učence, katere vrste papirja poznajo.
"Mojca?"
"Toaletni."
"Ja, Žiga?"
"Pisarniški papir!"
"Miha?"
"Smirkov papir."
"Ja, zelo dobro, Janezek?"
"Šnops pa pir!"
Novejši Starejši