Vicevi

Danas ćemo učiti šta je to tup udarac. Tup udarac je kada je uzmem ovaj kamen i bacim ga gore i on kada padne čuće se tup. I to se zove tup udarac. Svi ćute, tek se javi ciga: A šta, drug kapetan, ako ja uzmem kamen i bacim ga a on padne u vodu i čuje se buć? Slušaj cigo, nemoj da mi mešaš rodove. U pešadiji je - tup, a buć ti je u mornarici!
Novejši Starejši