VAJE S PRIDEVNIKI:

1. vaja:   Takšna sem jaz

Zapišite manjkajoče besede. Če boste vpisali pravilno rešitev, se bo polje obarvalo modro, če je rešitev napačna, bo beseda izginila in polje se bo obarvalo rdeče.

>> POVEZAVA DO VAJE
Novejši Starejši