Števila do 12 - Nemščina

K osnovam v nemščini sodijo tudi, da poznate vsaj števila:
Poleg številk so napisana v nemškem jeziku števila.

1 ein
2 zwei
3 drei
4 vier
5 funf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwolf
Novejši Starejši